top of page

Om FIC Ungdom

FIC Ungdom er et ungdomsnetværk der blev stiftet den 23. maj 2011. Vi arbejder for at skabe et mere lige, retfærdigt og solidarisk samfund på tværs af grænser. FIC Ungdom er et ungdomsnetværk der blev stiftet den 23. maj 2011. Vi arbejder for at skabe et mere lige, retfærdigt og solidarisk samfund på tværs af grænser.  FIC Ungdom er en ungdomsorganisation for FIC, og består af frivillige unge fra hele Danmark. FIC Ungdom arbejder primært med europæiske og internationale temaer, aktiviteter og projekter for og med unge. Vi lægger vægt på, at ideerne hertil kommer fra unge, planlægges og gennemføres af unge for at engagere endnu flere unge.  FIC Ungdoms består af unge i alderen 15-25 år, der brænder for at gøre en forskel.

Hvad laver vi?

FIC Ungdom består af unge, der er interesserede i samfund, politik og ungdomsarbejde. Vi laver projekter, og vi mødes i en konstruktiv og oplyst samtale om emner der vedrører os. Måske bliver du provokeret, måske bliver du inspireret - vigtigst af alt er dog at du får modspil, ny viden og store oplevelser! Fælles for de forskellige aktiviteter er at de skal oplyse, inddrage mange vinkler og få unge til at tage stilling til det samfund de lever i. Vi leverer viden om unge, af unge til unge. Og vigtigst af alt, skal vores arrangementer sikre at det standpunkt, som du tager er taget på et oplyst grundlag!

243280127_4637056153000698_2787887426646402613_n.jpg
256395438_4790832484289730_3835678971185201064_n.jpg

Formål

Vores formål at oplyse mennesker om især kerneområder såsom arbejdsmarkedet, uddannelse og EU-oplysning i både et nationalt og internationalt perspektiv. Men emnerne er mange flere Spørgsmålene er mange, og den debat som de skaber, mener vi, er vigtig. Det er vores overbevisning at interesse, engagement og oplysning er første skridt i retning af et mere solidarisk og samlet samfund.  FIC Ungdom er partipolitisk neutral, og det betyder at ingen emner er for små, for store eller forkerte, hvis de blot fører til mere forståelse og større oplysning.

Værdigrundlag

FIC Ungdom er en sammenslutning af unge mennesker, som afholder arrangementer med formål at oplyse mennesker om især kerneområderne, som omfatter arbejdsmarkedet, uddannelse og EU-oplysning i både et nationalt og internationalt perspektiv. Organisationen er partipolitisk neutral. FIC Ungdom baserer sit værdigrundlag på FN’s og Den Europæiske Menneskeretskonventions menneskerettigheder, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s børnekonvention og EU’s Charter for grundlæggende rettigheder.

Runde logoer (1200 x 1080 px) (1200 x 1800 px).png
243269087_4637074376332209_5524308004817292085_n.jpg

Hvorfor er dit engagement vigtigt?

Det er vigtigt at engagere sig, mener vi i FIC Ungdom. At engagere sig i stort og småt i sit samfund er vigtigt, fordi det giver nye perspektiver og nye relationer. I FIC Ungdom mødes vi i fællesskab for at udveksle tanker og ideer - det kan være til aktiviteter eller blot en undren, man vil dele med ligesindede. Vores fællesskab er ikke kun en grobund for at få en masse ny viden, men også et stort netværk der kan bruges både professionelt og socialt.


Som frivillig får man indflydelse på indhold, gennemførsel og udformning af aktiviteterne i organisationen. Som medlem af organisationen arbejder man med projektledelse, internationale forhold, politik og eventkoordinering. Arbejdet handler om at formidle viden fra unge til unge, skabe nye netværk og styrke frivilligheden hos unge.  


Internationalt netværk

FIC Ungdom har et stærkt internationalt netværk. Vi samarbejder med mange forskellige organisationer, og har gennemført projekter med partnere fra Italien, Storbritannien, Irland, Spanien, Frankrig, Serbien, Albanien, Rumænien, Belgien, Kenya, Tanzania og en lang række danske organisationer.

243678543_4637080652998248_8768074493814446273_n.jpg
Om: Get Involved
bottom of page