top of page
Untitled (Facebook Event Cover).png

Podcasten EU & Dig

FIC Ungdom har sin helt egen podcast. Podcasten handler om store, europæiske problemstillinger. I dialog med eksperter, europaparlamentariker mfl. diskuterer vi Europapolitikken og hvad der rør sig i Europa.

Podcasten EU & Dig: Programs
FIC Ungdom podcast temaer.png

Hvem bestemmer i EU?

Hvem bestemmer hvad i EU? Hvordan er det nu med de mange europæisk institutioner? Lyt til afsnittet her hvis du vil blive klogere på hvordan og hvorfor, EU har en anderledes struktur end den danske regering og Folketinget.

Udkommer snarest

Digitalisering, borgernes data & Kunstig Intelligens med Karen Melchior, medlem af Europaparlamentet

Hvad er EU’s strategi på kunstig intelligens? Hvordan beskytter vi  borgernes data? Og hvad er de største udfordringer i den digitale tidsalder? Det tager vi en snak om med Karen Melchior, som er ekspert på området.

Udkommer snarest
Untitled (Facebook Post).png
7.png

Migranter og deres rettigheder

Migration og migranter er et emne, der ofte vækker mange følelser og holdninger. Hvordan skal EU forholde sig til migranter og deres rettigheder? Hvordan kan EU beskytte migranters rettigheder? Skal der evt. laves EU-lovgivning om migranters rettigheder i EU, så de kan sikres og lande kan sanktioneres, hvis de ikke overholder loven?

Udkommer snarest

Ungeinddragelse i demokratiet

Hvordan kan den demokratiske ungeinddragelse øges? Hvad med i det europæiske demokrati - skal der være plads til flere ungeinitiativer, som er mere end symbolske? Og hvad med konferencen om EU’s fremtid – er det en god (effektiv) måde, at have mere ungeinddragelse, eller skal der andet til - f.eks. Ungeråd på europæisk niveau?

Udkommer snarest
6.png
4.png

EU & SU

Hvordan skal fremtidens SU se ud - skal der være en europæisk understøttelse af studerende? Skal der være  værn mod ungdomsgæld?

Udkommer snarest

Et europæisk forsvar

EU har ingen hær og bruger i stedet styrker fra EU-landene efter behov. EU kan sende delegationer til verdens brændpunkter for at overvåge og bevare lov og orden, deltage i fredsbevarende aktioner eller yde humanitær bistand til berørte befolkningsgrupper. Men der er snak om, at EU skal kunne være endnu stærkere – man siger nogle gange, at EU er en økonomisk kæmpe men en militær dværg. Skal der være en EU hær, og måske også militær værnepligt? Skal det være i NATO regi, eller et alternativ til NATO?

Udkommer snarest
3.png
EU & Dig podcast FIC Ungdom.png

Mental Sundhed i EU

Skal EU fokusere mere på unges mentale sundhed gennem en sundhedsunion? Hvordan sikrer vi, at unge trives på tværs af hele unionen?

Udkommer snarest

EU's rolle i Aktis

Arktis er ikke et land, men et område omkring Nordpolen. Det meste af Arktis er ishav, som er omgivet af 8 forskellige lande. Lige nu foregår der en magtkamp om Arktis og rettighederne hertil. Både USA, Rusland, EU og Kina vil have en del af den arktiske kage. Den arktiske kage er blevet så populær pga. uudnyttede naturressourcer under isen, såsom olie, gas, mineraler, ædle metaller og sjældne jordarter. Skal EU prioritere Arktis og arbejde videre for en ny EU-Arktis strategi? Hvordan skal den lyde, og hvad er vigtigst i denne EU-Arktis strategi: 1. Oprindelige folks rettigheder, 2. Klima eller 3. Naturressourcer?

Udkommer snarest
1.png
bottom of page