top of page

Inklusion af unge migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet i Europa

Inklusion på

Projektbeskrivelse

2017-2019

Med støtte fra Erasmus+ forestår FIC sammen med 3F København og 1 albansk og 2 rumænske organisationer samt SOLIDAR et projekt om inklusion og integration af unge migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet i Europa. Hovedfokus er på unge migranter med EU-statsborgerskab, som kan anvende EU’s ret til fri bevægelighed som vandrende arbejdstagere. Der er gennemført interviewundersøgelser af unge migranter og flygtninge i de 3 lande. En værktøjskasse – Tool Box – er under udarbejdelse, som et værktøj for unge, der ønsker at migrere for arbejde i et andet land, for arbejdsmarkedets parter, for virksomheder og myndigheder.
Resultaterne i projektet bruges aktivt i debat- og oplysningsarbejdet i Danmark om Europa.
Projektet gennemføres i 2017 - 2019

Inklusion på arbejdsmarkedet: Programs
bottom of page