top of page

World of Work (WOW)

WOW er et europæisk ungdomsprojekt, hvor unge aktivt inddrages i at udvikle bedre beskæftigelsesmuligheder og ansættelsesvilkår for unge i Europa. FIC er leder på projektet, hvor vi samarbejder med ungdomsafdelingerne i IDEAS i Irland; IDC i Serbien, Filcams – CGIL i Italien og SOLIDAR.

Projektbeskrivelse

Wow

Unge fra de 4 lande og SOLIDAR mødes til forskellige aktiviteter omkring blandt andet unges muligheder på arbejdsmarkedet. Her udveksles der erfaringer og debatter omkring, hvordan man bliver hørt og skaber indflydelse på sin arbejdsplads. Aktiviteterne vil foregå i de 4 lande, herunder blandt andet et større fælles ungdomsseminar i København i juni 2015.

Afslutning i Bruxelles

WoW

Som led i projektet mødtes vi i Bruxelles den 7. december 2016. Her var der  aslutning af World of Work-projektet (WoW) og fremlægning af rapport om arbejds- og uddannelsesforhold udarbejdet i samarbejde med NGO'er fra Irland, Serbien, Italien og Danmark.

World of Work: Programs
bottom of page